STT

Tên Dự án

Chủ dự án

Địa điểm

thực hiện

1

Dự án khai thác đất san lấp

Công ty TNHH Minh Tuấn

Thăng Bình

2

Dự án khai thác cát khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Công ty TNHH MTV Nhất Tài

Duy xuyên

3

Nhà máy may mặc Hòa Thọ Phú Ninh

Công ty cổ phần may Hòa Thọ Phú Ninh

Phú Ninh

4

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Hợp tác xã nông nghiệp Duy Vinh

Duy Xuyên

5

Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện

Công ty CP bệnh viện Đa Khoa Minh Thiện

Tam Kỳ

6

Nhà máy chế biến khoáng sản rắn

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu&Thương mại Hòa Hưng Lộc

Thăng Bình

7

Trang trại chăn nuôi

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Miền Trung

Điện Bàn

8

Nhà máy may mặc

Công ty cổ phần may Hiệp Đức

Hiệp Đức

9

Khách sạn Bebemelson Hadana

Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bảo Lâm Phương

Hội An

10

Dự án khai thác cát

Công ty TNHH MTV Tư vấn Tấn Phát

Điện Bàn

11

Dự án khai thác cát

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lộc

Thăng Bình

12

Dự án khai thác cát

Công ty TNHH MTV Tư vấn Tấn Phát

Điện Bàn

13

Nhà máy sản xuất tạp chất và gia công các sản phẩm phục vụ ngành may

Công ty TNHH MTV Young Jin Vina

Tam Thăng

14

Nhà máy chế biến Thủy sản

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Việt Quang

Duy Xuyên

15

Nhà máy chế biến dăm gỗ

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Nam Chu Lai

Núi Thành

16

Nhà máy may mặc

Công ty TNHH MTV Sáng My

Núi Thành

17

Nhà máy sản xuất gạch

Công ty Cổ phần Gốm sứ La Tháp

Duy xuyên

18

Khách sạn Ngọc Bích

Công ty TNHH Du lịch Ngọc Bích Hội An

Hội An

19

Khách sạn Golden Sun Hotel

Doanh nghiệp tư nhân Golden Sun Hotel

Hội An

20

Nhà máy may mặc

Công ty CP may Hiệp Đức

Hiệp Đức

21

Nhà máy may mặc

Công ty TNHH dệt may thương mại Tấn Minh

Thăng Bình,Quế Sơn.

22

Nhà máy sản xuất gạch

Công ty TNHH SX DV và TM Bàn Sơn

Duy Xuyên

23

Nhà máy may mặc

Công ty May Sportteam Corporation 

Tam Kỳ

24

Khách sạn Hợp Yến

Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Hợp Yến

Hội An

25

Nhà máy may mặc

Công ty Cổ phần may Hòa Thọ Phú Ninh

Phú Ninh

26

Nhà máy sản xuất gạch

Công ty Cổ phần Gạch gốm Kiểm Lâm

Duy xuyên

27

Trạm trộn bê tông thương phẩm

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam

Tam Kỳ

28

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

Tam Kỳ

29

Nhà máy may mặc Dacotex Hải Âu Xanh

Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh

Núi Thành

30

Dự án phát triển các thành phố loại 2.

Công ty Quốc tế Black & Veatch

Tam Kỳ

31

Nhà máy dệt may Vinatex Việt Nam

Tập đoàn Dệt may Vinatex Việt Nam

Thăng Bình

32

Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ

Tam Kỳ

33

 Nhà máy thủy điện Đakmi 2

Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam (thủy điện Đakmi 2)

Phước Sơn

34

Nhà máy chế biến sợi Hòa Thọ - Thăng Bình

Công ty Cổ phần sợi Hòa Thọ - Thăng Bình

Thăng Bình

35

Nhà máy dệt nhuộm Ducksan Vina

Công ty TNHH Ducksan Vina

Tam Thăng

36

Khách sạn Karma

Công ty TNHH Khu nghĩ dưỡng KARMA

Hội An

37

Nhà máy sản xuất lưới thép

Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam

Điện Bàn

38

Khu nghĩ mát The Nam Hải

Công ty TNHH Indochina Resort Hội An

Điện Bàn

39

Trạm trộn bê tông thương phẩm

Công ty CP Vinaconex 25

Tam Kỳ

40

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Công ty Cp tư vấn xây dựng Tân Phước Yên

Duy Xuyên

41

Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Công ty TNHH MTV An Lộc Viên

Duy Xuyên

42

Sân Gôn Indochina Hội An

Công ty CP Sân Gôn Indochina Hội An

Điện Bàn

43

Nhà máy may Sport team Corporation

Công ty May Sport team Corporation

Tam Kỳ

44

Khu đô thị Võng Nhi

Công ty CP Đạt Phương Hội An

Hội An

45

Nhà máy chế biến dăm gỗ Nam Chu Lai

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Chu Lai

Núi Thành

46

Nhà máy sản xuất gạch Bàn Sơn

Công ty TNHH SX DV Và TM Bàn Sơn

Duy Xuyên

47

Nhà máy dệt may Tấn Mi

Công ty TNHH dệt may thương mại Tấn Minh

Thăng Bình, Quế Sơn.

48

Nhà máy sản xuất gạch La Tháp

Công ty Cổ phần Gốm sứ La Tháp

Duy Xuyên

49

Nhà máy chế biến dăm gỗ Nam Chu Lai

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Nam Chu Lai

Núi Thành

50

Nhà máy chế biến khoáng sản rắn

Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu & Thương mại Hòa Hưng Lộc

Đại Lộc

52

Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức

Trung Tâm y tế Hiệp Đức

Hiệp Đức